sunshine in night

23 teksty – auto­rem jest sun­shi­ne in night.

* * *

Kocham Cię - Tak Ciebie kocham
i to światło zrodzo­ne po­między ciepłem Naszych dłoni
związa­ni tym światłem żarem
prze­nika­my Sobą Siebie nawza­jem
do­tykiem rozbłys­kając noc pożąda­niem
za dnia na prze­mian wspom­nieniem i samotnością
Od­da­lamy się dniem [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 17 stycznia 2016, 21:58

Świadomość

Po­woli to­pię nies­po­koj­ne myśli
W kieliszku czer­wo­nego wina
Za­tapiam się powoli
w nies­kończo­nej i kos­micznej świadomości
Nie czuję gra­nicy Swo­jego ciała
Nie czuję og­ra­niczeń
narzu­canych Mi od dziec­ka zasad
nie od­czu­wam strachu ani lęku przed sądem
ludzi zam­kniętych w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 czerwca 2015, 20:32

Jesteś

Jes­teś moim lus­trza­nym od­bi­ciem duszy zam­kniętym w męskim ciele
Jes­teś moim kosmosem
Moją nadzieją i moją religią
Jes­teś we mnie nie będąc ze mną wca­le
Jes­teś jed­nos­tką i wszys­tkim co mnie otacza
Moimi ocza­mi kiedy nie widzę
uta­mi kiedy chce krzyczeć
moimi dłońmi przy strachu paraliżu
Jes­teś w każdym przedmiocie
w każdym mym oddechu
i każdym po­kojem na świecie
dzięki To­bie ro­zumiem sens miłowania
i wiem że Jes­teś moją pełnią
DZIĘKUJĘ .... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 lutego 2014, 21:00

Trup

Mo­je ciało sczer­niało w moim piekle
zim­na trum­na moim otoczeniem
cisza bo­leśnie prze­bija kości
wołając spróchniałą samotnością
nie zos­ta­wiłam po So­bie nic
oprócz ul­gi dla żyjących
nie ma już dla mnie scenariusza
i dob­rze nie muszę odgrywać
ciało [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 lutego 2014, 21:59

ubiera­nie myśli aby treści­wie przeszły bramę ust jest jak opi­sywa­nie burzy za po­mocą ko­lorów błyskawicy 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 30 stycznia 2014, 12:10

makijaż

moją twarz przyo­działam w makijaż
czar­ny tusz roz­ma­zany po policzkach
i sreb­rny do po­wiek cień
zmie­szały się w roz­paczy strumienie
czer­wo­ne us­ta jakże suche
spi­jają słone czar­ne potoki
i sza­ra mo­ja twarz w lus­trze się odbija
w pus­tym zimnym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 stycznia 2014, 13:09

Grób

Zniknęłam kiedy spadł za ok­nem deszcz
te zim­ne i czys­te krop­le za­lały mi sen
zer­wałam się z łóżka w po­rywie niepokoju
ale obok mnie nie było ciebie zim­na zmięta pościel
wspom­nienia na su­ficie jak na ekranie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 stycznia 2014, 20:27

Zawładnął Mną pod­much ciepłych wyob­rażeń
i żelaz­na chęć wy­par­cia praw­dy .... 

myśl • 14 stycznia 2014, 13:02

* * *

Zeszło Mi się trochę w czasie
nie mogłam poz­bierać Swo­jej duszy
w ka­wałkach leżącej na łóżku
po os­tatniej ekstazie
i us­ta chciały więcej
wes­tchnienie krzyczało o więcej
od­dech łapał Twój za­pach namiętny
pościel wchłonęła Twoją wilgoć
w po­duszce Twe [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 stycznia 2014, 23:01

Rosa

Ro­sa otu­la Nasze na­gie ciała
za­miast śpiących tra­wy żdżbeł
za­miast pro­mieni wschodzące­go słońca
Mo­je ciało og­rze­wają gorących ust cień
pa­ra z Naszych na­miętnych ust
do nieba w kro­pel­kach za­nosi modły
i w jed­ności w wes­tchnieniu boskość [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 29 grudnia 2013, 22:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sunshine in night

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 stycznia 2016, 21:58sunshine in night do­dał no­wy tek­st Kocham Cię - Tak [...]

17 czerwca 2015, 20:32sunshine in night do­dał no­wy tek­st Świadomość